Polyfunkčný dom Leonardo

Koncepcia

Základná koncepcia vychádza z charakteru klasického mestského domu zo sedlovou strechou uzatvárajúceho nárožie mestského bloku. Trojpodlažný objekt s podkrovím je napojený na štítovú stenu susedného hotela Holliday Inn v severnej časti. Hmota a mierka budovy sa podriaďuje okolitej dominantnej barokovej architektúre, výška rímsy uličného krídla nepresahuje 9m. Do seba uzavretý dom v pôdorysnom tvare písmena „L“ disponuje malým nádvorím – átriom – piazzou. Piazza Leonardo je čitateľná ako otvor v hlavnej uličnej fasáde objektu z Hollého ulice, odkiaľ sú hlavné vstupy do budovy, poskytuje príjemný poloverejný priestor a prepája zeleň vonku zo zeleňou vnútri. Napriek tomu, že sa odkazuje na intímne stredoveké dvory a malé vnútorné námestia vytvárajúce priehľady do vnútroblokov je výrazovo súčasným prvkom a je dôležitou funkčnou, priestorovou a významovou súčasťou budovy.

Architektúra Leonarda sa nesnaží byť slohovou rekonštrukciou meštianskeho domu resp. domov, ale kontextuálnym novotvarom stvárneným súčasnými výrazovými prostriedkami. Architektonická koncepcia je založená na dvoch tvárach domu – extrovertnej a introbertnej, čo je podporené aj materiálovo, aj farebne. Homogénna hmota objektu má neutrálnu tmavosivú farebnosť, subtraktívne časti hmoty majú naopak bielu farebnosť.

Situácia

Polyfunkčný dom Leonardo je situovaný v severovýchodnej časti historického jadra mesta Trnava, známeho ako „malý Rím“, v Centrálnej mestskej zóne na Hollého ulici. Obklopuje ho palácová zástavba univerzitných budov, Arcibiskupský úrad, rannobarokový Chrám sv. Jána Krstiteľa, Dóm sv. Mikuláša, mestské veže,… a mnoho ďalších cenných historických budov. Navrhovaný objekt Leonardo rešpektuje hodnoty cenného územia, do ktorého sa snží vstupovať veľmi citlivo prostredníctvom súčasných výrazových prostriedkov.

Funkcia

Navrhovaný polyfunkčný objekt Leonardo by mal ponúkať vyvážený mix navzájom sa dopĺňajúcich funkcií ako obchod, služby, administratíva, bývanie. Funkčná pestrosť má mestotvorný charakter s ambíciou oživiťtúto časť historického jadra a ponúknuť kultivované mestské prostredie a verejný priestor. Súčasťou domu je podzemná garáž pre obyvateľov a návštevníkov domu.

Dispozícia

Vnútorná dispozícia priestorov sa ťažiskovo odvíja od umiestnenia vstupov z krytého vnútorného priestoru a dvoch vertikálnych komunikačných jadier so schodiskami a výťahmi. Na prízemí sa nachádzajú obchodné priestory vo východnom krídle a kancelárske priestory v severnom krídle. Na 1-2. poschodí sa nachádzajú byty a kancelárie, na najvyššom 3.poschodí sú podkrovné byty. Dispozície všetkých priestorov sú jednoduché, čitateľné a variabilné. Dostatok svetla poskytujú priestorom francúzske okná, strešné okná a loggie. Z nadzemných podlaží sú pekné výhľady na okolité historické budovy.

V podzemnom podlaží je hromadná garáž pre obyvateľov domu a zamestnancov kancelárií a obchodov s 34 parkovacími stániami vrátane miesta pre imobilných, 24 pivničných kobiek a technické priestory. Rampa pre vjazd a výjazd vozidiel ústi do komunikácie ktorá sa pripája na Hollého ulicu.

Konštrukcia

Objekt má jedno podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia, z toho najvyššie je podkrovné.

Modulová skladba nosných železobetónových stien je navrhnutá v osovej vzdialenosti 7500mm v priečnom nosnom systéme. Nosný systém je zvolený tak, že vo vyšších podlažiach prevládajú priečne nosné železobetónové steny hrúbky 200 mm, situované v modulových osiach. V prízemí a v suteréne budú miestami nahradené monolitickými stĺpmi obdĺžnikového prierezu. Ako deliace steny sú v objekte navrhnuté najmä murované priečky z keramických tvárnic. V hygienických zariadeniach sú navrhované sadrokartónové predstienky príslušnej hrúbky podľa dimenzie vedených inštalácií. V miestnostiach WC sú takisto navrhované sadrokartónové predstienky pre umiestnenie systému závesných WC mís. Opláštenie všetkých sadrokartónových priečok a predstienok je impregnovanými sadrokartónovými doskami.Všetky stropné konštrukcie sú vo forme spojitých monolitických železobetónových dosiek.

Bytové a nebytové priestory

Leonardo ako projekt ponúka bytové i nebytové priestory. Na 1.NP – prízemí , sa nachádzajú výhradne, komerčné priestory, ktoré by mali plniť funkciu kvalitnej, mestotvornej občianskej vybavenosti. V súčastnosti sú v objekte vyplnené priestory pre kaviareň a kaderníctvo. Cieľom je zabezpečiť daľšie obchodné prevádzky – lekáreň, optika, kvetinárstvo, apod. II.NP ponúka bytové priestory , ktoré sú orientované v južnej časti , v severnej časti sa nachádzajú reprezentatívne administratívne priestory. Posledný voľný 3-izbový byt bez akejkoľvek šikmej steny sa nachádza na III.NP. Severná časť III.NP opäť ponúka kvalitné priestory pre administratívu. Najzaujímavejšie podlažie je IV. , kde sa nachádzajú dvojpodlažné priestranné byty s výstupom na západnú terasu, z ktorej je výhľad na panorámu mesta a všetky dominanty Trnavy.

Viac informácií na www.leonardoin.sk

 

GPS súradnice : N48°22’46.65″,  E017°35’18.64″