5 trendov zeleného staviteľstva v druhej polovici roka 2018

10. septembra 2020 Peter Benčúrik

5 trendov zeleného staviteľstva v druhej polovici roka 2018
Hala umeleckej školy Hampshire College v štáte Massachusetts integruje veľké množstvo prírodných materiálov a dreva, ktoré uvoľňuje do okolitého prostredia omnoho menej škodlivých látok.

Zelené staviteľstvo je v súčasnosti čoraz populárnejším architektonickým smerom. Za cieľ si totiž kladie budovanie mestských komunít novej generácie, zvýšenú pozornosť zeleným priestorom a realizáciu developerských projektov v súlade s environmentálnym a dlhodobo udržateľným spôsobom hospodárenia. Niekoľkých odborníkov na zelenú architektúru sme sa opýtali, na aké trendy v rámci komerčných ekologických stavieb by sme sa mali pripraviť v druhej polovici roku 2018. Ich odpovede sme doplnili informáciami so spoľahlivých zdrojov a predstavujeme Vám zoznam 5 trendov, ktoré budú formovať zelené staviteľstvo po zbytok aktuálneho roka.

1. Čoraz viac zamestnávateľov sa bude snažiť zvýšiť kvalitu vzduchu pre svojich zamestnancov

Obavy týkajúce sa škodlivých chemických látok v ovzduší už viac nebudú môcť byť považované za prehnané či prehliadnuteľné. Dlhodobé štúdie Harvardovej univerzity a ďalších výskumných inštitúcií totiž presvedčivo dokladujú skutočný vzťah medzi kvalitou vzduchu v interiéri pracoviska a produktivitou zamestnancov. Nadnárodná spoločnosť United Technologies, ktorá publikovala sériu štúdií s názvom „COGfx“, sa v poslednej dobe snaží aktívne propagovať výsledky svojho výskumu, zvyšovať všeobecné povedomie o tejto záležitosti a patrične apelovať na zamestnávateľov.

Snáď najzásadnejším zistením realizovaných štúdií je nasledujúca skutočnosť: „Náš tím študoval tri rôzne stratégie vetrania vnútorných priestorov a štyri typy vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov naprieč siedmymi veľkými mestami Spojených štátov. Zistili sme, že zdvojnásobenie kognitívnych funkcií zamestnancov na pracovisku je možné dosiahnuť integráciou vhodných systémov už v hodnote 14 až 40 dolárov na osobu na rok. Výsledkom tejto investície však môže byť zvýšenie produktivity a následný nárast ziskovosti až o 6 500 dolárov na osobu na rok.“

Niet žiadnych pochýb o tom, že zamestnávatelia sa vo veľkej miere zaujímajú o zdravie a pohodu svojich zamestnancov pri výkone ich povolania. A prinajmenšom v rovnakej miere ich zaujíma, nakoľko dokážu zdraví zamestnanci zvýšiť produktivitu spoločnosti.

Z Smith, ktorý je riaditeľom poprednej architektonickej kancelárie Eskew Dumez Ripple z New Orleans, povedal: „Projekt COGfx vedie k vzájomnej konverzácii medzi odborníkmi na zelené staviteľstvo a majiteľmi budov, pričom výrazne podčiarkuje priamu úmeru medzi kvalitou interiérového vzduchu (obsah CO2 a škodlivých častíc ) a fyzickým, ako aj mentálnym zdravím ľudí zdržiavajúcich sa v tomto prostredí.“

https://www.youtube.com/watch?v=9ZvD_4VxQQY

Zamestnávatelia majú v súčasnosti dobrý dôvod na zhromažďovanie potrebných informácií o kvalite vzduchu pred kúpou, prenajatím či výstavbou novej kancelárskej budovy. Architekti sú na druhej strane vyzbrojení nástrojmi, pomocou ktorých môžu demonštrovať majiteľom komerčných budov dôležitosť čistoty interiérového vzduchu a vplyv tohto faktora na nárast produktivity zamestnancov, ako aj zvýšenie hodnoty samotnej nehnuteľnosti.

2. Moderné nástroje zvýšia transparentnosť v rámci výroby stavebných materiálov

Architekti sa už po dlhé roky snažia spoľahlivo posúdiť, ktoré v súčasnosti využívané stavebné materiály majú škodlivý vplyv na zamestnancov komerčných nehnuteľností. Nehovoriac o ľuďoch, ktorí tieto materiály vyrábajú, využívajú pri konštrukčných prácach a zbavujú sa ich.

Hlavným problémom je fakt, že výrobcovia stavebných materiálov sa často odmietajú podeliť so svojimi tajomstvami. Aj v prípadoch, keď súhlasia so zdieľaním zloženia svojich produktov, môžu byť poskytnuté informácie nepresné či vyslovene zavádzajúce. Strany zúčastnené developerských projektov sa navyše vôbec nedokážu zhodnúť na tom, ktoré materiály skutočne ohrozujú zdravie obyvateľov daných budov. Dizajnérske firmy, certifikačné agentúry a obchodné skupiny často disponujú rozdielnymi databázami materiálov, čo je obvykle príčinou konfliktov medzi jednotlivými účastníkmi projektov.

V blízkej budúcnosti by sme však mali v tomto smere zaznamenať zásadnú zmenu. Na scéne sa totiž objavuje čoraz viac analytických nástrojov, ktoré sú schopné spoľahlivo posudzovať dopad stavebných materiálov na zdravie ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Výrobcovia si zároveň začínajú uvedomovať, že uspokojenie narastajúceho dopytu po transparentnosti v rámci výrobného procesu im môže zabezpečiť výraznú konkurenčnú výhodu na modernom trhu so zelenými nehnuteľnosťami.

Bill Walsh, ktorý je predsedom výskumnej organizácie Healthy Building Network, vysvetlil, že na smerovanie zelenej architektúry v druhej polovici roku 2018 budú mať najväčší vplyv predovšetkým tieto dva činitele:

  • Nedávno vzniknutá nezisková organizácia Health Product Declaration Collaborative v súčasnosti zaznamenáva zvýšenú popularitu. Táto inštitúcia nabáda výrobcov k tomu, aby dôsledne zverejňovali zloženie svojich staviteľských produktov, pričom tieto informácie by mali byť dostupné aj širokej verejnosti. Spoločnosti sa ochotne zapájajú do tejto iniciatívy, pretože dostatočnú transparentnosť začali na aktuálnom trhu považovať za konkurenčnú výhodu.
  • Zvýšenú transparentnosť na trhu so zelenými nehnuteľnosťami presadzuje aj samotná organizácia Healthy Building Network, ktorá sa pred dvoma rokmi stretla v tomto smere s pozoruhodným úspechom. V tom čase totiž rozbehla spoluprácu so spoločnosťou Google, ktorej výsledkom bol všestranný digitálny nástroj známy ako Portico. Jedná sa o softvér zodpovedný za organizovanie a porovnávanie databáz stavebných materiálov. Portico má pomôcť dizajnérom zorientovať sa v existujúcich databázach, ktoré často posudzujú kvalitu jednotlivých materiálov v súlade s vlastnými štandardmi.

Walsh povedal: „Čo sa týka transparentnosti v rámci sektora zeleného staviteľstva, aktuálne sme svedkami postupného napredovania.“

Transparentnosť by sa v druhej polovici roka konečne mohla stať praktickou záležitosťou. Hĺbkové porozumenie zloženiu stavieb už viac nebude iba výstrelkom, ale stane sa štandardnou zložkou podnikania v staviteľskom priemysle.

3. Zdravé budovy už nebudú iba prognózou, ale realitou

Zatiaľ sa Vám pravdepodobne zdá, že sa v prílišnej miere zameriavame na takzvané zdravé budovy. Máme na to dobrý dôvod. V súčasnosti je totiž zjavné, že táto téma v modernej architektonickej scéne dominuje.

Diane Ivesová, ktorá je poradkyňou organizácie Kendeda Fund, vysvetlila: „Zdravie je vnímané ako nový kľúčový prvok dlhodobej udržateľnosti. Zdravé materiály a zdravý životný štýl sú rozhodujúcimi faktormi v rámci charakteru a umiestnenia moderných budov.“

Agentúra Structure Tone na jeseň minulého roka zrealizovala prieskum na vzorke 140 riaditeľov firiem, z ktorých až 92% súhlasilo s tým, že vplyv budovy na zdravie zamestnancov je „kľúčovým, mainstreamovým a čoraz dôležitejším“ činiteľom pri konštrukcii alebo kúpe novej komerčnej nehnuteľnosti. Štúdia COGfx navyše neustále zverejňuje nové údaje, ktoré iba ďalej podčiarkujú nespochybniteľný význam vhodného dizajnu a materiálov ako na zdravie, tak aj na výkon zamestnancov.

Doteraz bolo relatívne náročné posúdiť skutočný vplyv zdravia budovy na výkon danej spoločnosti. Vhodným riešením tohto problému sa ukázali byť certifikačné štandardy. Agentúry zodpovedné za udeľovanie certifikátov v rámci zelenej architektúry posudzujú vytýčené faktory (kvalita interiérového vzduchu) a zavádzajú preventívne opatrenia (zákaz využívania istých chemikálií), prostredníctvom čoho sa ubezpečujú o tom, že stavitelia a prevádzkovatelia budov aktívne redukujú riziká pre zdravotný stav zamestnancov.

4. Solárna energia prekoná prekážky prameniace z vládnych rozhodnutí a zaznamená výrazný rozvoj

Obnoviteľné zdroje energie sa začiatkom tohto roka ocitli v citlivej situácii. Americký Kongres síce v konečnom dôsledku obmedzil možnosti financovania projektov zameraných na získavanie energie z alternatívnych zdrojov, napriek tomu však ponechal v platnosti daňové úľavy spojené so solárnou, veternou a geotermálnou energiou.

Developerské projekty zamerané na slnečnú energiu sa nebudú musieť obávať o svoju budúcnosť.

Je pravdou, že solárna energia v mimoriadne veľkej miere prispieva k environmentálnej povahe developerských projektov, no napriek tomu na území Spojených štátov čelí v dôsledku rozhodnutí vlády prezidenta Trumpa najväčším prekážkam vo svojej histórií.

Ani to však nezabránilo jej narastajúcej popularite. Generácia elektrickej energie z tohto zdroja sa na území USA v priebehu posledných piatich rokov takmer päťnásobne rozrástla. Dôvody sú veľmi pragmatické – solárne články disponujú omnoho vyššou efektivitou, pričom náklady na ich výrobu sa neustále znižujú.

Tento trend je dôvodom mimoriadne zvýšených očakávaní zo strany majiteľov budov, regulačných orgánov a ďalších účastníkov trhu s nehnuteľnosťami. Popredné spoločnosti sa spolu s viac než 150 americkými mestami zaviazali, že postupne prejdú na výlučné využívanie takzvanej čistej energie. Architekti, inžinieri a dokonca aj školy sa naplno zapájajú do iniciatívy spojenej s minimalizáciou svojej uhlíkovej stopy. Približne 30 amerických štátov vyjadrilo jednoznačnú podporu tohto trendu a svojou spoločnou vyjednávacou silou tak budú môcť čeliť potenciálnym negatívnym ohlasom zo strany Washingtonu.

5. Odolnosť stavieb bude zásadným faktorom pri plánoví infraštruktúry

Americká rada pre zelené staviteľstvo v priebehu novembra minulého roka presadila integráciu hodnotiaceho systému RELi, ktorý posudzuje dlhodobú odolnosť budov a ich schopnosti čeliť prírodným katastrofám. Toto rozhodnutie bolo prijaté bezprostredne po tom, ako sa územím Spojených štátov prehnali tri hurikány a kalifornské lesy zasiahli extrémne požiare. Dokonca ani odporcovia globálneho otepľovania si nedovolia spochybňovať hodnotu odolných stavieb, ktorá sa prejaví predovšetkým v podobných situáciách.

Podobne ako pri dopade na zdravie, aj v rámci odolnosti stavieb aktuálne vzniká dopyt po hodnotiacej platforme, ktorá by dokázala posudzovať stav novovznikajúcich projektov. Čoraz viac verejných prostriedkov smeruje do plánovania a konštrukcie budov a infraštruktúry, ktorá dokáže odolávať alebo sa prispôsobovať katastrofickým scenárom. Medzi často aplikované prvky sa radia napríklad flexibilné elektrické siete, vyvýšené pobrežné cesty a opatrnejšie rozhodnutia týkajúce sa rozmiestnenia kanalizácie a vodných potrubí.

Nová právna legislatíva na federálnej úrovni sústredená na dlhodobo udržateľnú infraštruktúru je zatiaľ v nedohľadne, avšak lokálne orgány štátnej moci sa rozhodli konať. Súkromná nadácia známa ako Rockefeller Foundation spolupracuje so 100 „odolnými mestami“ po celom svete, ktoré sa v súčasnosti snažia identifikovať dlhodobé riziká spojené so záplavami, požiarmi, nedostatkom zdravotníckych zariadení a starnúcou populáciou.

Portoriko na satelitných záberoch – horná snímka zobrazuje ostrov pred hurikánom Maria, kým na druhej snímke je krajina bezprostredne po katastrofe.

Houston síce nie je jedným z týchto 100 miest, ale miestne orgány zareagovali na spúšť po hurikáne Harvey a zdôraznili dôležitosť revízie stavebných plánov a väčšieho objemu zelených priestorov v meste. Omnoho fundamentálnejšia zmena je však potrebná v štáte Portoriko. Guvernér tejto oblasti, predstaviteľ amerického ministerstva energetiky a dokonca aj Elon Musk zo spoločnosti Tesla propagujú projekt, v rámci ktorého by mala táto krajina zavádzať elektrické „mikro-siete“ napájané solárnou energiou.

Odolnosť stavieb a miest sa v poslednej dobe stala naozaj horúco diskutovanou témou a predstavitelia lokálnych vlád apelujú na občanov, aby schvaľovali zvýšené výdavky na budovanie odolných infraštruktúr. Iba v priebehu novembra sa na scéne objavilo 15 amerických miest, regiónov a štátov, ktoré v rámci svojho územia schválili nové infraštruktúrne projekty. Môžeme očakávať, že rovnaký trend bude pokračovať aj v druhej polovici roku 2018.

Peter Benčúrik
predaj nehnuteľností

Share

Navjnovšie články

13 tipov ktoré Vám pomôžu na trhu s nehnuteľnosťami

13 tipov ktoré Vám pomôžu na trhu ...

11. septembra 2020 Dušan Sivák

Prečítať článok
Ako povýšiť dizajn Airbnb ubytovania na novú úroveň

Ako povýšiť dizajn Airbnb ubytovan...

11. septembra 2020 Tomáš Andel

Prečítať článok
Kúpili ste starší byt a plánujete kompletnú rekonštrukciu?  Týchto 5 tipov určite neprehliadnite.

Kúpili ste starší byt a plánujete ...

11. septembra 2020 Karol Zachar

Prečítať článok