Ako zdravie zamestnancov ovplyvňuje dizajn moderných kancelárií

10. septembra 2020 Andrej Matys

Ako zdravie zamestnancov ovplyvňuje dizajn moderných kancelárií

V súčasnosti už dávno neplatí, že firemný pracovný priestor symbolizujú šedé steny a nevyhovujúce neónové osvetlenie.

Dizajn kancelárií je aktuálne takmer rovnako veľkým faktorom ako charakter samotného podnikania. A to najmä z dôvodu, že drvivá väčšina zamestnancov v súčasnosti vyhľadáva pracovný priestor, ktorý prispieva k ich produktivite a celkovému zdraviu.

Mnoho moderných firiem v súčasnosti propaguje životný štýl nazývaný ako wellness, ktorý má viesť k súladu mysle, duše a tela, ako aj zvýšenej pracovnej produktivite. Najčastejšie sa tak deje poskytovaním zľavnených permanentiek do posilňovne, príspevkov na zdravotnú starostlivosť a presadzovaním zdravej stravy. Ďalšou efektívnou možnosťou je tiež zabezpečovať, aby aj samotný dizajn pracoviska podporoval blahobyt zamestnancov.

Libby Sanderová, ktorá je profesorkou organizačného správania na podnikateľskej fakulte súkromnej vysokej školy Bond University v austrálskom Queenslande, uviedla, že existuje celý rad dizajnových činiteľov ovplyvňujúcich zdravie a výkonnosť zamestnancov na pracovisku. Medzi najvýznamnejšie faktory pritom patria prvky ako nízka hladina osvetlenia či hlučné pracovné prostredie. Práve nadmerný hluk je jedným z hlavných činiteľov, ktoré často vedú k vysokým úrovniam stresu a zvýšenej srdcovej frekvencii zamestnancov.

Mimoriadne vysoké okná komplexu Poly Centre budú maximalizovať prirodzené osvetlenie a opticky zväčšovať interiérové priestory.

Sanderová povedala: „Existuje viacero štúdií, ktoré dokladujú, že faktory ako kvalita vzduchu a typ osvetlenia majú obrovský vplyv na kvalitu našej mozgovej funkcie a produktivitu našej práce. Najväčšie problémy pritom často pramenia z vecí, ktoré na prvý pohľad vôbec nie sú viditeľné. Na moderných pracoviskách je pomerne bežné, že sa tu stretávame s nízkymi hladinami kyslíka, toxickými výparmi z nábytku a mnohými toxickými chemikáliami. Obvykle ani nevenujeme pozornosť tomu, aký zásadný vplyv majú tieto nedostatky na ľudský mozog a na naše pracovné výkony.“

Rôzne programy zdravia sa v súčasnej dobe stávajú čoraz populárnejšími benefitmi na mnohých progresívne zmýšľajúcich pracoviskách. Sanderová však poznamenala, že zamestnancom nepomôže, ak im budeme jednoducho poskytovať informácie o ich zdraví a vysvetľovať, čo robia zle.

Sanderová uviedla: „Spoločnosti by sa namiesto toho mali zameriavať na samotný dizajn kancelárskych priestorov, ktoré by mali byť navrhnuté takým spôsobom, aby podporovali zdravie zamestnancov. Na niektorých pracoviskách sa už v súčasnosti vyskytujú priestory určené na relaxačný spánok aj počas pracovnej doby, ako aj zelené steny filtrujúce vzduch v kanceláriách a bohatý výber zdravých potravín vo firemných jedálňach.“

Profesorka tiež dodala, že mnohé organizácie si už začínajú uvedomovať výhody zdravého kancelárskeho dizajnu. Vo viacerých kancelárskych komplexoch sa preto kladie zvýšený dôraz na aktívne využívanie tradičných schodov - zamestnanci tak už nie sú odkázaní na premávanie požiarnymi schodiskami v odľahlých častiach budovy a zároveň v omnoho menšej miere využívajú výťahy.

Kancelársky komplex Poly Center bude disponovať rozmanitými pracovnými priestormi, ktoré bude možné prispôsobovať meniacim sa potrebám.

Sanderová poznamenala: „Keď je schodisko centrálnym prvkom dizajnu, zamestnanci ho využívajú omnoho ochotnejšie. Týmto spôsobom sa im dostáva viac fyzickej aktivity. Umiestňovanie rastlín do interiéru je ďalším jednoduchým riešením, ktoré môžu firmy aplikovať za cieľom znižovania úrovne stresu a filtrácie ovzdušia. Dokonca aj obyčajná prítomnosť zdravej výživy vo firemnom bufete má hneď dve výhody - zamestnanci sa zdravšie stravujú a zároveň sú povzbudzovaní k tomu, aby vo väčšej miere interagovali so svojimi kolegami.“

Sanderová je presvedčená o tom, že developeri nehnuteľností by pri navrhovaní kancelárskych priestorov mali venovať oveľa väčšiu pozornosť blahu zamestnancov.

V tejto súvislosti ďalej povedala: „Fyzický a psychický blahobyt zamestnancov sa pri navrhovaní kancelárií stáva čoraz dôležitejšou podmienkou. Na scéne sa v tejto súvislosti objavujú zmeny v stavebných normách, ktoré sa zaoberajú faktormi, akými je množstvo svetla, dostupné možnosti fyzických aktivít a kvalita vzduchu.“

Stavebný priemysel v poslednej dobe začína experimentovať s takzvaným „WELL ratingom“. Jedná sa o nový systém hodnotenia, certifikácie a monitorovania vlastností nehnuteľností, ktoré majú vplyv na zdravie a všeobecnú pohodu zamestnancov.

Matthew Francis, ktorý je výskumníkom inštitútu RMIT, potvrdil, že WELL rating efektívne zhromažďuje výstupy z výskumu v oblasti ľudského zdravia a posudzuje ich vzťah k faktorom v rámci kancelárskych priestorov. Následne prezentuje informácie takou formou, ktorá je pre developerov nehnuteľností zrozumiteľná a smerodajná.

Francis povedal: „V konečnom dôsledku však bude zodpovednosťou konkrétnych zamestnávateľov, aby posúdili výsledky WELL ratingu a rozhodli o tom, aký objem prostriedkov sú ochotní investovať do ich implementácie. V každom prípade by však mali brať na vedomie, že zvýšené zdravie zamestnancov výrazne prispeje k dlhodobej ziskovosti každého podniku. Bol by som rád, keby sa tento rating stal inšpiráciou pre celý sektor nehnuteľností.“

Mnohé spoločnosti si v súčasnosti uvedomujú pozitívne prínosy zdravého kancelárskeho dizajnu. Príkladom sú schodiská umiestňované do centrálnych častí pracoviska.

Francis navyše dodal, že príslušníci mladej generácie milénia sa zaujímajú o všeobecné zdravie v rámci kancelárskych priestorov omnoho viac ako ich starší kolegovia.

Snáď najlepším reprezentantom trendov zdravia v sektore nehnuteľností je developer Poly Australia, ktorý v súčasnosti pracuje na výstavbe nového kancelárskeho komplexu s názvom Poly Centre v prístavnej štvrti Circular Quay v meste Sydney. Tento objekt sa bude vo veľkej miere zameriavať na zdravie a dlhodobú udržateľnosť.

Velimir Kanazir, ktorý je manažérom aktív developerskej spoločnosti Poly Australia, potvrdil, že filozofia jeho organizácie zdôrazňovala tieto dva prvky aj v minulosti.

Kanazir povedal: „Podobne ako pri ostatných našich budovách, aj v rámci tohto projektu chceme vytvoriť pracovisko, ktoré bude podporovať zdravé prepojenie medzi prácou a životom. Napríklad náš komplex Poly International Plaza v Pekingu získal certifikát udržateľnosti budov známy ako Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). V súlade s rovnakými princípmi sme navrhli aj komplex Poly Center v Sydney, ktorý bude disponovať päťhviezdičkovým hodnotením inštitúcie Green Star. Zdravie zamestnancov je najvyššou prioritou našich projektov.“

Kanazir poznamenal, že flexibilný dizajn komplexu Poly Center bude zárukou toho, že v budove sa budú nachádzať rozmanité pracovné priestory, ktoré môžu byť prispôsobené meniacim sa požiadavkám.

Kanazir opísal projekt v Sydney nasledovne: „Podlahy komplexu Poly Center boli navrhnuté jedinečným spôsobom, ktorý podporuje pohyb a spoluprácu medzi zamestnancami. Nadrozmerné okná zase maximalizujú prenikanie prirodzeného svetla do interiéru a umožňujú zamestnancom vo väčšej miere interagovať so svojím okolím. Komplex bude okrem toho vybavený početnými balkónmi, ktoré podporia pobyt na čerstvom vzduchu aj počas pracovnej doby.“

Kanazir dodal, že interaktívne podlahové dosky umožnia väčším nájomcom rozširovať svoje priestory, prípadne expandovať na viac poschodí: „Moderný zamestnanec požaduje od svojej kancelárie vysokú flexibilitu a naše unikátne dizajnové riešenia propagujú nový spôsob vykonávania pracovnej činnosti.“

Developerská spoločnosť Poly Australia chce do nového komplexu prilákať firmy, ktoré kladú zdravie svojich zamestnancov na prvé miesto.

Kanazir nakoniec povedal: „Trendy v sektore nehnuteľností spojené s wellness a celková flexibilita pracovísk sú čoraz dôležitejšími faktormi v rámci dizajnu kancelárskych budov.“

Andrej Matys
realitný konzultant | predaj

Share

Navjnovšie články

13 tipov ktoré Vám pomôžu na trhu s nehnuteľnosťami

13 tipov ktoré Vám pomôžu na trhu ...

11. septembra 2020 Dušan Sivák

Prečítať článok
Ako povýšiť dizajn Airbnb ubytovania na novú úroveň

Ako povýšiť dizajn Airbnb ubytovan...

11. septembra 2020 Tomáš Andel

Prečítať článok
Kúpili ste starší byt a plánujete kompletnú rekonštrukciu?  Týchto 5 tipov určite neprehliadnite.

Kúpili ste starší byt a plánujete ...

11. septembra 2020 Karol Zachar

Prečítať článok