Blockchain sa presadzuje aj na európskom trhu s nehnuteľnosťami

10. septembra 2020 Michal Žitník

Blockchain sa presadzuje aj na európskom trhu s nehnuteľnosťami

Európa v súčasnosti viditeľne stavia na svojej ambícii stať sa svetovým lídrom v blockchaine. Táto inovatívna technológia sa aktuálne v relatívne malej ale nepochybne významnej miere začína prejavovať najmä v rámci európskych trhov s nehnuteľnosťami.

Čoraz viac súkromných spoločností, ale aj verejných inštitúcií zo Švédska, Španielska či Spojeného kráľovstva sa zapája do objavovania možností novej technológie, ktorá funguje ako zdieľaný digitálny register transakcií vykonávaných pomocou Bitcoinu či ďalších kryptomien na súčasnom trhu. Blockchain má potenciál spravovať rôzne zdroje údajov, úradné dokumenty a iné druhy informácií, vďaka čomu môže v blízkej budúcnosti výrazne zvýšiť bezpečnosť, efektívnosť a transparentnosť realizovaných transakcií.

Čo sa týka interakcie blockchainu a sektora nehnuteľností, v najväčšej miere experimentujú s touto technológiou práve trhy s obytnými nehnuteľnosťami. Začiatkom tohto roka sa istá obytná nehnuteľnosť predala prostredníctvom blockchainu v meste Manchester, zatiaľ čo koncom minulého roka sa stali senzáciou dva domy na trhu v Spojenom kráľovstve, ktoré sa predali s použitím Bitcoinu.

Švédsky kataster nehnuteľností známy ako Lantmäteriet v priebehu uplynulých dvoch rokov testoval blockchain v rámci svojich operácií, pričom v súčasnosti tiež zapája túto technológiu do predajov rezidenčných nehnuteľností. Takáto stratégia by mohla veľmi efektívne skrátiť časový interval medzi podpisom predajnej zmluvy a samotnou registráciou predaja z niekoľkých mesiacov na pár hodín.

Zatiaľ sa jedná iba o počiatočné a relatívne odvážne kroky v rámci adopcie blockchainovej technológie. Samozrejme je potrebné poznamenať, že aplikácia tohto nástroja by nebola možná bez splnenia určitých základných predpokladov. Zavádzanie blockchainu do tejto infraštruktúry si totiž nevyhnutne vyžaduje, aby kľúčové informácie, ako napríklad záznamy o konkrétnych nehnuteľnostiach, boli dostupné v digitálnej podobe.

Stanislav Kreuzer, ktorý je hlavným analytikom medzinárodnej realitno-poradenskej spoločnosti JLL, vysvetlil: „Úspech blockchainu v oblasti trhu s nehnuteľnosťami je vo veľkej miere závislý na vzájomnej spolupráci zainteresovaných strán a pohotovom zdieľaní potrebných informácií medzi nimi. Nebude to totiž inovatívna technológia sama o sebe, ktorá do tohto sektora prinesie zmenu. To je v konečnom dôsledku úlohou práve účastníkov trhu.“

Blockchain už aj v komerčnom prostredí

Medzi spomínaných účastníkov trhu v súčasnosti čoraz častejšie patria aj komerční hráči na svetovom trhu s nehnuteľnosťami. Isaac Pernas, ktorý je hlavným investičným riaditeľom spoločnosti JLL pre juhoeurópske trhy, uviedol, že „jasnými kandidátmi“ na adopciu blockchainu sú výstavba a financovanie nehnuteľností, ako aj oceňovanie, prenájom a predaj nehnuteľností. Pernas povedal: „Blockchain prináša potrebnú dynamiku predovšetkým do komerčných postupov na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré sa z historického hľadiska často vyznačovali veľmi ťažkopádnym a pomalým jednaním s ohľadom na rôznych účastníkov trhu.“

Jedným z potenciálnych procesov pripravených na aplikáciu blockchainu je oceňovanie nehnuteľností. Pernas uviedol, že ako verejné, tak aj súkromné subjekty by v súčasnosti do tejto oblasti mali pracovať na zavádzaní blockchainovej technológie. Hlavnou devízou technológie v tomto smere je podľa odborníka schopnosť monitorovať rôzne prúdy informácií.

Pernas ďalej vysvetlil: „Oceňovanie nehnuteľností je komplexným procesom, ktorý si vyžaduje spoľahlivé poskytovanie údajov od všetkých zúčastnených strán. Overovanie každého súboru údajov si však vyžaduje čas. Aplikácia blockchainovej technológie môže viesť k tomu, že kontrola poskytovaných informácií sa môže realizovať automaticky v rámci takzvaného reťazca blokov, a to bez akejkoľvek možnosti manipulácie či neoprávnených zmien v týchto dátach. Skutočnú kvalitu oceňovania jednotlivých nehnuteľností by tak bolo možné kontrolovať veľmi hladko a rýchlo.“

Spoločnosť JLL po prvýkrát využila blockchain pri oceňovaní komerčných nehnuteľností na trhu v Španielsku.

Nový nástroj pre novú éru

Všeobecné zavádzanie blockchainu do praxe aktuálne podporujú mnohé európske vlády a verejné inštitúcie. Z toho vyplýva, že prenikanie tejto technológie do mainstreamového prostredia by sa v blízkej budúcnosti mohlo zásadne zrýchliť.

Vláda Spojeného kráľovstva v priebehu minulého roka oznámila, že už do roku 2022 plánuje presunúť celý svoj kataster nehnuteľností do prostredia blockchainu. Očakáva sa, že v nadchádzajúcich rokoch sa bude rovnakým smerom uberať omnoho viac európskych krajín. Najhorúcejším adeptom je napríklad národný kataster nehnuteľností Holandska, avšak takáto zásadná zmena sa pravdepodobne nezrealizuje z jedného dňa na druhý.

Kreuzer potvrdil, že hlavnou prekážkou všeobecnej adopcie blockchainu sú rozdiely medzi organizáciou a fungovaním orgánov verejnej správy v rôznych jurisdikciách. Kreuzer ilustroval svoje vyjadrenie na príklade Nemecka, ktoré disponuje viacerými významnými centrami verejnej správy. Práve to je dôvodom, prečo sa odborník domnieva, že aj v rámci jedinej krajiny bude veľmi náročné dopracovať sa k akémukoľvek všeobecnému a celonárodnému konsenzu o tom, ako by mohol byť blockchain využívaný ľahko a efektívne.

Určitý spôsob využitia tejto technológie síce môže fungovať napríklad v Berlíne, ale nemusí byt nevyhnutne vhodný aj pre Mníchov alebo Frankfurt. Transakcie na trhu s nehnuteľnosťami sú iba veľmi zriedkavo štandardizované, zatiaľ čo zákony týkajúce sa tohto sektora sú často komplexné a na lokálnej úrovni zásadne odlišné v rámci individuálnych regiónov.

Implementácia a efektivita prístupov založených na blockchaine - ako napríklad tokenizované aktíva alebo inteligentné kontrakty - však v konečnom dôsledku nezávisí iba od rôznorodých technických aspektov. Kľúčovým činiteľom je totiž aj ochota jednotlivých vlád meniť svoje zaužívané procesy a legislatívu.

Za zmienku však stojí inovatívne rozhodnutie Európskej komisie, ktorá si zaumienila vo veľkej miere investovať do blockchainových riešení vo všetkých odvetviach priemyslu. Tento krok neprospeje iba trhu s nehnuteľnosťami, ale aj všeobecnému zavádzaniu blockchainu do každodenného života spotrebiteľov. V súčasnosti sa tak zvyšuje pravdepodobnosť budúceho scenára, v ktorom sa budú na blockchain spoliehať všetky oblasti verejných služieb.

Kreuzer povedal: „Decentralizovaná a autonómna povaha blockchainu je ešte stále úplne novým konceptom pre väčšinu súkromných a komerčných účastníkov trhu s nehnuteľnosťami, ako aj pre väčšinu vlád. Pred rozsiahlym zavádzaním do praxe je potrebné vybudovať dostatočnú dôveru v túto technológiu.“

23 európskych krajín v priebehu apríla uzavrelo dohodu s názvom European Blockchain Partnership (EBP), v rámci ktorej si zúčastnení aktéri budú vymieňať skúsenosti a know-how v technologických a regulačných aspektoch osvojovania blockchainu. Vo februári bola okrem toho spustená činnosť inštitúcie označenej ako EU Blockchain Observatory and Forum, ktorá disponuje viac než 80 miliónmi eur investovanými do projektov na podporu využívania blockchainu v oblasti technológií a ďalších sektorov. Do roku 2020 má byť do tejto organizácie usmernených ďalších 300 miliónov eur.

Celá táto iniciatíva je súčasťou neustále narastajúcej digitálnej komunity na území Európy. Čo sa týka využívania blockchainu, trh s nehnuteľnosťami sa vďaka tomuto trendu môže mnohému naučiť od ďalších odvetví priemyslu, ktoré sa aplikáciami inovatívnej technológie zaoberajú už dlhšiu dobu.

Digitálny zajtrajšok

Pernas poznamenal, že skúmanie možností blockchainu by malo byť súčasťou širšej digitalizácie trhu s nehnuteľnosťami v Európe. Analytik povedal: „Blockchain sám o sebe nebude mať žiadny prínos, pokiaľ nedôjde k všeobecnej digitalizácii procesov v tomto odvetví.“

Blockchain však bez ohľadu na názor priemyslu potrebuje dosiahnuť istú úroveň zrelosti a stability.

Pernas ďalej povedal: „Túto technológiu je potrebné využívať tam, kde môže prispieť k zlepšeniu služieb poskytovaných spotrebiteľom. Sektor nehnuteľností sa potrebuje pozerať na túto technológiu ako na jednoduchý nástroj, ktorý si vyžaduje iba minimálne náklady. Môže však chvíľu trvať, kým si to uvedomia všetci účastníci trhu.“

Pernas vysvetlil, že zavádzanie blockchainu bude z tohto dôvodu postupným procesom. To však podľa jeho slov nemusí byť negatívnym záverom: „Dáva zmysel, aby sme si na túto technológiu zvykali postupne. Týmto spôsobom môžu byť nové podnikateľské modely založené na výhodách blockchainu postupne dolaďované a zdokonaľované.“

Zatiaľ čo plný potenciál blockchainu v rámci európskeho trhu s nehnuteľnosťami ostáva vo veľkej miere nevyužitý, záujem zo strany štátnych katastrov nehnuteľností a využívanie tejto technológie pri oceňovaní objektov sú krokmi tým správnym smerom pre jej budúci rozvoj.

Michal Žitník
realitný konzultant | predaj

Share

Navjnovšie články

13 tipov ktoré Vám pomôžu na trhu s nehnuteľnosťami

13 tipov ktoré Vám pomôžu na trhu ...

11. septembra 2020 Dušan Sivák

Prečítať článok
Ako povýšiť dizajn Airbnb ubytovania na novú úroveň

Ako povýšiť dizajn Airbnb ubytovan...

11. septembra 2020 Tomáš Andel

Prečítať článok
Kúpili ste starší byt a plánujete kompletnú rekonštrukciu?  Týchto 5 tipov určite neprehliadnite.

Kúpili ste starší byt a plánujete ...

11. septembra 2020 Karol Zachar

Prečítať článok