URBANIZMUS V PARÍŽI

Aj vy milujete Paríž a radi sa prechádzate jeho historickými uličkami, širokými bulvármi a priestrannými námestiami? Možno ste netušili, že centrum rozsiahlo búralo a prestavalo relatívne nedávno!

 

AKO PARÍŽ VYZERAL PRED ROKOM 1852

Centrum Paríža 19. storočia bola spleť úzkych tmavých uličiek, rozpadnutých starých domov s chudobnými obyvateľmi. V meste panovala zlá hygiena a chýbal zdroj pitnej vody. V úzkych uličkách ľahko vznikali nepokoje, držali sa choroby a veľmi ťažko sa tu napríklad manévrovali vozom s koňmi.

Napoleon III. presadil myšlienku modernizácie mesta a spolu s mestským architektom, barónom Georges Eugène Haussmannom pripravili plán, kt. z Paríža urobil Paríž. Štát najprv vyvlastnil pozemky, na nich zbúral staré budovy a následne zo súkromných zdrojov postavil nové s kompletným vybavením (voda, plyn, kanalizácia). Hlavné obdobie prestavby prebiehalo medzi rokmi 1852 - 1870, neskôr v menšom rozsahu až do roku 1927.

 

 

OBETA VÝSTAVBE

Výstavba prebehla s veľkou podporou bankárov a obchodníkov (za relatívne málo peňazí si mohli kúpiť svoju parcelu v centre mesta).

Za obeť tak padla veľká časť stredovekého jadra, čo stálo v ceste muselo zmiznúť.

Následne Haussman rozsekal Paríž bulvármi širokými 20 až 30 metrov. Táto sieť predstavuje dodnes dopravný kolobeh mesta. Vznikli bulváre Sébastopol, Saint-Michel, Rue de Rivoli, Rue Saint-Antoine či Saint-Ger. Úlohou bulvárou bolo demonštrovať veľkoleposť krajiny a obmedziť tiež nekontrolované povstania. Zároveň sa v bulvároch ľahšie rozháňali demonštrácie a lepšie mobilizovala armáda.

Odstránili sa domy na mostoch, vznikli kultivované nábrežia rieky Seiny a architektúra nových budov dodržiavala konkrétne šablóny. Vznikali tak štýlovo jednotné bloky.

Prestavba mesta zlepšila kvalitu života. Zlepšil sa systém dodávky pitnej vody, doprava aj hygiena. Nové budovy boli oveľa funkčnejšie a lepšie využité.

Keďže boli v minulosti zelené plochy mesta len v rukách súkromníkov, Napoleon III. dal po vzore Londýna vybudovať veľké parky.

Prestavba ovplynila sociálne zloženie Paríža. Zvýšili sa ceny nájmov, čo donútilo chudobných obyvateľov presídliť na okraj a do centra sa vrátila vyššia vrstva.

Urbanizmus sa upravil ako v centre Paríža, tak aj v okrajových obvodoch a úpravy mesta pokračovali v menšom rozsahu až do roku 1927.

Ostrov, na ktorom sa nachádza Notre Dame a Saint Chapelle, bol úplne prebudovaný.

 

 

HAUSSMAN, THE DEMOLISHER MAN

Síce si Haussman vyslúžil prezývku “the demolisher”, jeho zásluhou sa zo stredovekého Paríža stala moderná metropola, ktorej urbanistický koncept prevzali mnohé svetové metropoly. Urbanizmus ovplyvňuje mentalitu obyvateľov. Ak sa robí nadčasovo, mení mestá na skutočné skvosty.